Molly von Santana

Wurftag: 13.04.2006

HD: A 2 / Herz: 0 / Spondylose: 0

V1 / VPG 3 / FH 1 / FH 2 / Körung A

1. Platz DJJM 2012